Självkörande bilar – hur funkar det?

Det var bara för några år sedan som människor trodde att självkörande bilar var tagna från en science-fictionfilm eller liknande. Men idag står vi mycket nära en värld där självkörande bilar kommer köra sida vid sida av vanliga fordon. Det som gör självkörande bilar speciella är just att de kan navigera och känna av sin miljö utan mänsklig styrning.För att dessa bilar ska fungera så felfritt som möjligt är det viktigt att varje fordon förses med den bästa tekniken; såsom sensorer, GPS-enheter, radar, video, navigeringssystem samt laserfrekvensmätare. Detta så att bilen ska kunna positionera sig och bygga upp en tredimensionell bild av sin omgivning och miljö. På så sätt kan bilen lokalisera och använda sig av sensordata för att filtrera oklara bilder i självkörningen.

Utveckling av självkörande bilar

Utvecklingen av självkörande bilar är spikrak med storföretag som satsar stora pengar på att utveckla framtidens bilar. Men tekniken för självkörande fordon har fem viktiga komponenter. Dessa är datorsyn, sensorfusion, lokalisering, vägplanering samt en kontrollpanel. Genom att implementera denna teknik kan fordonet göra olika viktiga beslut såsom att upprätthålla en karta över världen, använda denna karta för att kunna hitta den bästa vägen för destinationen utan förhinder, samt andra möjliga vägar. När den självkörande bilen tagit beslutet kan den då använda sig av den bästa vägen och styra bilen på bästa sätt. Processen som gör självkörandet och besluten möjliga är en konstant upprepning av dessa huvudkomponenter varje sekund, för att fordonet ska kunna lokalisera, kartlägga och undvika både olyckor och vägkonstruktioner.

Framtiden

Framtiden ser ljus ut för självkörande bilar, framför allt då många biltillverkare har gjort starka framsteg under de senaste åren. Däremot finns det fortfarande stora tekniska hinder som dessa tillverkare måste bemästra innan självkörande fordon är 100 % säkra för väganvändning. Redan idag har det rapporterats om bilolyckor med självkörande Uber-taxibilar i provstäder som Phoenix, Arizona (USA), vilket visar att självkörande fordon fortfarande inte förstår navigation i olika miljöer på samma sätt som mänskliga förare. Här krävs bättre sensordata och algoritmer för att fordonet ska kunna tolka olika situationer och miljöer på ett bättre sätt. Samtidigt kommer övergången från personbilar till självkörande bilar gradvis att öka med åren, efterhand som tekniken blir bättre. Det är inte längre frågan om det ska ske, utan när.