Vad är AI och maskininlärning?

Välkommen! På denna sida kommer du att lära dig mer om AI (artificiell intelligens) och hur maskininlärning fungerar. AI är något som finns redan idag och de flest använder det, till exempel via mobiltelefoner, datorer, Siri med mera. Men numera är forskarna inne på avancerad AI, robotar som utför mänskliga saker.Det är inte alls omöjligt att vi får se en riktig R2D2 eller C3PO i framtiden som agerar butler, städerska, klädhängare, etcetera. AI blir mest intressant inom industri och agrikultur där man bara säger åt maskinerna vad de ska göra och så gör de det. Men även inom infrastruktur, exempelvis som självkörande bilar.

Maskininlärning

Mycket AI lär sig och alternerar sitt beteende hela tiden. Det finns fantastiska exempel inom poker och schack där AI-datorer enkelt slår professionella spelare. Detta för att AI är mycket bättre på att upptäcka misstag och föra statistik. Även om människor kan vinna kortsiktigt så vinner AI långsiktigt på grund av inlärning.

Problematik

Problematiken med AI kommer när man börjar fundera kring robotars medvetande och minne. Kommer självlärande maskiner att ta över världen? Troligtvis inte, än så länge har man inte kunnat göra AI som har känslor. Men vem vet vad som händer i framtiden? Det kanske blir robotar som programmerar robotar, istället för människan.

Både bra och dåligt

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att AI är en bra utveckling men kan också bli förödande om man använder den på fel sätt. Det finns olika typer av AI och några som är självlärande. AI kommer med säkerhet vara revolutionerande inom framtidens industri. Lär dig mer om AI på denna sajt.